Μετάβαση στο περιεχόμενο

Data Portal ppCITY

To Data Portal ppCITY λειτουργεί ως αποθετήριο και υποστηρίζει τη δημοσίευση και αναζήτηση συνόλων δεδομένων, ανεξάρτητα από το αν είναι γεωχωρικά ή όχι. Αποτελεί την ενιαία βάση γνώσης όπου συγκεντρώνονται τόσο γεωχωρικά δεδομένα, όσο και βιβλιογραφία, νομοθεσία και άλλο υποστηρικτικό υλικό για την ισότιμη και επι της ουσίας συμμετοχή των χρηστών. Συμπεριλαμβάνονται επίσης βιβλιοθήκες αστικού σχεδιασμού, καλών και κακών πρακτικών, τυπολογιών και προτεινόμενων επιλύσεων. Φιλοδοξεί να παρέχει και να διευκολύνει τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και το κοινό στις διαδικασίες λήψεις χωρικών αποφάσεων και συμμετοχικού σχεδιασμού