Πράσινες Χαράξεις Καλές και Κακές Πρακτικές

"Οι χαράξεις των πράσινων χώρων αποτελούν ενεργό κομμάτι του σχεδιασμού. καθώς και η σχέση των φυτεύσεων και των υπόλοιπων επιλεγμένων υλικών."

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 9, 2020, 10:29 (EET)
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 5, 2020, 10:02 (EET)